Ръководство за свързване на Цифров Приемник с телевизор

Print
Category: Помощ

Свързване на HD  приемник GK-1821 с телевизора

 

За качеството на картината огромна роля играят кабелите, с които свързвате външни устройства. Независимо колко модерен и функционален е вашият телевизор, ако го свържете с цифровия приемник чрез некачествени кабели, най-малкото, което може да се случи, е некачествен образ със смущения. Друга особеност е типа на кабела.

-Кабел АV (чинч)– това е кабела от най нисък клас, който би трябвало да се използва само в краен случaй (когато ТВ приемник няма никакви други входове)

- Кабел ЕURОSKART (скарт) по добре предава изображениe и звук, повечето ТВ приемници разпознават автоматично, когато има подаден сигнал през него

- Кабел HDMI най-съвременния стандарт за свързване на външни устройства към ТВ приемник, т.н. цифров кабел за връзка без никаква загуба в качество на изображението и звука.

 

 

Свързване на HD приемник GK-1821 чрез HDMI

 

Освен стандартния SCART  и чинчов интерфейс новите HD приемници на „КИВИ ТВ” разполагат и с HDMI изход, чрез който Вие можете да свържете вашите телевизионни приемници. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) е цифров аудио/видео интерфейс, способен да предава некомпресиран поток. Основната цел на новия интерфейс е да замени “остарелия” вече DVI стандарт, като освен пренос на висококачествено цифрово видео по един комуникационен канал от интерфейсния кабел трябва да осъществява и трансфер на аудиопоток по друг канал от същия проводник. Ефектът се изразява в по-голямо качество на излъчваното аудио-видеоизображение и намаляване на броя на необходимите проводници за осъществяване на взаимната връзка между тях.

 

Как да свържете Вашият цифров приемник с телевизора си през HDMI?

 

В комплект с HD приемника , който сте получили от фирма „КИВИ ТВ” Вие ще получите и HDMI кабел, който изглежда по следния начин:

Върху задната част на приемника ще откриете HDMI буксата:

 

  1. Свържете едната страна на HDMI  кабела с приемника , а другата страна с вашия телевизор. За целта вашият телевизор също трябва да има HDMI букса.

2.Свържете антенния кабел с антенния вход на приемника:

3.След като свържете устройствата с телевизора стартирайте HD приемника от копчето на задния панел :

4.Стартирайте Вашият телевизионен приемник. Следващата стъпка е да изберете           източник на телевизионния сигнал (source).Това може да направите от дистанционното на вашия телевизионен приемник. На примерните снимки сме показали дистанционно от телевизор Philips и Toshiba. И при другите марки телевизионни приемници нещата са аналогични. Натиснете бутона „SOURCE” от дистанционното на телевизора си:

 

5. На екрана  ще се изпишат всички устройства с които разполга телевизора ви: Антенен вход, Скарт , HDMI, USB и т.н. За целта Вие трябва да изберете HDMI с бутоните ▲/▼от дистанционното управление:

В случая тук имаме повече от един HDMI порт и посичваме този в който е свързан приемника. Ако свържем приемника през втория порт на телевизора тук ще трябва да посочим HDMI 2.След това даваме [OK] от дистанционното и приемника вече е свързан през HDMI.

6. На екрана на телевизора ще се появи следното съобщение:

Чрез дистанционното на приемника изберете желания от вас език като натиснете ОК

7. След като изберете език приемника ще започне автоматично търсене на канали:

 

8.След приклюване на сканирането приемника автоматично запаметяване каналите и вече можете пълноценно да използвате Вашето устройство.

 

Свързване на HD приемник GK-1821 чрез SCART

Ако нямате HDMI Вашият персонален HD приемник може да бъде свързан към телевизора със SCART кабел. Това става по следния начин:

 

 Свържете приемника и телевизора си чрез SCART кабел. SCART буксите на двете устройства се намират на задния панел им панел:

Следа това свържете антенния кабел с  антенния вход на приемника

Стартирайте телевизора и ако няма телевизионен сигнал натиснете AV бутона от дистанционното на телевизора:

Свързване на HD приемник GK-1821 чрез Чинч

 

В комплект с приемника ще намерете и чинчов кабел. Чрез него може да свържете приемника си към вашият телевизор. Този метод не е за предпочитане защото кабела е от нисък клас и се прибягва към него в краен случай(при липса на SCART букса , HDMI или интерфейс за СА Модул)

 

Чинчовия кабел изглежда по така:

Свързването се осъществява по следния начин:

На задния панел на приемника ще видите чинчовите букси. Жълтата букса предава телевизионния сигнал, а бялата и червената аудио сигнала. Свържете кабела, към приемника като спазвате цветовото съоъношение – жълт чинч в жълта букса, бял в бяла и червен в червена.

Другата страна на кабела свързвате с вашия телевизионен приемник. Чинчовете на телевизора се намират на задния или предния панел в зависимост от модела и марката на устройството.Отново се спазва цветовото съотношение:

След като свържете чинович кабел, свържете антенния кабел с антенния вход на приемника:

Ако няма сигнал след стартиране на телевизора, натиснете AV бутона от дистанционното на телевизора:

 

CA Модул

 

 

Ако Вашият телевизор има вграден цифров тунер на стандарта DVB/C, може да се възползвате от новата ни иновативна услуга, като замените външния приемник с компактно устройство с големината на кредитна карта CA Модул. Приемникът, или т.нар. CA модул (Conditional Access Module), се поставя директно в телевизорите (COMMON INTERFEISEI-слот) и така на практика се освобождавате от приемника като допълнително устройство и ползвате само едно дистанционно - това на телевизора

Защо КА Модул?

 

- Възможност да гледате всички програми от цифровия пакет

- Осезаемо по-добро качество на сигнала

- Работа само с едно дистанционно

- По-малко кабели и включени устройства

- По-малък разход на енергия

Как се инсталира СА Модула?

 

За да ползвате СА Модул първо се уверете дали е съвместим с Вашия телевизор. Необходимите условия са:

-         DVB-C тунер

-         Слот за СА Модул

-         HD резолюция

 

Слота за СА модула обикновено се намира на задния панел на телевизора:

1.Поставете СА Модула на точно определеното място:

2.Стартирайте вашият телевизионен приемник

3.На екрана ще се покаже съобщение, че има включен СА Модул, устройството ще се инициализира за няколко секунди  след което вашият телевизионен приемник е готов за експлоатация.

 

Sunday the 21st. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg