НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ОТ „КИВИ ТВ”

 

ES

 

Фирма Киви кандидатства по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013 и спечели съфинансиране по проекта ни
«Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на „Киви ТВ” ООД»
с Ин. номер BG161PO003-2.1.13-0021-0001.

Read more: НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ОТ „КИВИ ТВ”

Sunday the 21st. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg