Въпроси

Print

Най-чести проблеми ...

Най-честите причини, поради които понякога възникват проблеми в качеството, се дължат именно на структурата на мрежата и за съжаление са неизбежни. Тези причини могат да бъдат:

  • Прекъсване на електрозахранването: дори в случаите, когато имате електрозахранване във вашия дом, може да е прекъснало захранването на оптичната точка (nodes), която захранва Вашия квартал. Поради специфичното разположение на тези точки не е възможно да се подсигури резервно захранване от агрегат.
  • Изгорял или наводнен разпределителен елемент (сигнала достига до абоната по-слаб, съответно се появяват например снежинки). Усилвателите горят въпреки високото им качество и инсталирани заземления и мълниизащити, поставянето им на защитени места и т.н.
  • Друга причина са природните бедствия. Например след поройни дъждове се наводняват шахтите на БТК и подземните разпределители или захранването на усилвателите, потопен(о) във водата, изгарят.
  • Пиратско включване от съсед (зле свързан абонат оставя мрежата отворена за шумове, а някои стари телевизори през самата букса зашумяват мрежата).
  • Прекъснат кабел. Ако е прекъснат оптичен кабел, обикновено засяга много голяма част от мрежата .

Ясно е, че при така описаните най-чести проблеми, когато спре сигналът, въпреки превантивните мерки, проблемите в крайна сметка са извън нас.


Настройка на телевизор:

Мрежова честота: 330000

Скорост: 6875

QAM: 128

 

Свързване на HD  приемник GK-1821 с телевизор

Ръководство за работа с цифров приемник


Saturday the 15th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg