Ръководство за работа с цифров приемник

Print

ПРЕДСТАВЯНЕ: на GK-1821

 

Поддържа новия формат MPEG4

Българско меню

Висока резолюция 1080р, HDMI port, FULL HD

Електронен справочник

USB - запис, снимки, музика, филми

Малък и компактен за позициониране

Този HD DVB-C TV приемник е висококачествен цифров кабелен приемник позволяващ

достъп до цифрови кабелни телевизионни и радио програми и излъчвани от „Киви ТВ ООД”. В сравнение с аналоговите ТВ програми, цифровите ТВ програми елеминират шума и смущенията и в същото време осигуряват висококачествен видео и аудио сигнал.

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

● Напълно съвместим с DVB-C стандарта за цифрова телевизия

● Поддържа модулация от 64QAM до 256QAM DVB-C цифров сигнал

● HDTV/SDTV MPEG-2&MPEG-4 / H.264 разкодиране

● Поддържа 480i/480p/576i/576p/720p/1080i

● Поддържа Conax 7.0

● 16-bit цветен OSD дисплей

● HDMI изход за High Definition

● Поддържа S/PDIF аудио изход

● Поддържа телетекст/субтитри/български

● Поддържа EPG

● Функция за редакция на канали, фаворити, преместване,изтриване,

   заключване, пропускане, преименуване

● Формат на картината (4:3, 16:9) 4:3

● Поддръжка USB 2.0 и OTA  ъпдейт на софтуера

● Поддържа USB 2.0 PVR, MP3, AVI, DAT, MKV, MP4, MPG, VOB, WMA,

    BMP,JPG

Първоначално стартиране

Предварително се уверете, че всички кабели за свързани. За да стартирате приемника натиснете бутона за включване. Ако включите приемника за първи път на дисплея ще се появи съобщение за избор на език, който може да изберете с ▲/▼ бутони.

Натиснете [ОК] бутона за да стартирате автоматично търсене.

Натиснете [MENU] или [EXIT] бутона за да влезете в главно меню.

Забележка: В процесът на работа е възможно някои канали да спрат да функционират, което може да се дължи на промяна в параметрите на дадената програма излъчени от спътника. За да се набере отново програмата е необходимо да се отиде на определена програма на която се излъчват инструкции за автоматично преизбиране.

EPG операции(Electronic Program Guide)

EPG се използва за достъп до предаванията на излъчваните канали. Количеството и детайлната информация зависят от кабелния оператор, някой  показват само излъчването предаване в момента и следващото събитие.

натиснете EPG бутона за достъп до EPG  меню, всички предавания ще бъдат показани

в ляво на екрана, а съдържанието в дясно.

Функции на Дистанционното Управление

 

 

STANDBY: Включва и изключва приемника

MUTE: Спира звука

Audio Select: Избира аудио настройка от меню

FAV: Достъп до предпочитани канали

GUIA:  Показва EPG (Electronic Program Guide)

SUBT: Превключване между достъпни субтитри

0-9 buttons: Избор на канали

TV/R: Превключване между ТВ и Радио канали

MENU : Вход към главно меню

EXIT : Изход от предишен екран или меню

◄►: Настройки на звук или движение на курсор (ляво/дясно)

▲▼: Преместване курсора нагоре/надолу по меню

OK/LIST : Потвърждава избор в менюто и въвежда каналния лист в нормален режим

CH+/- : Движение между екраните на менюто и избор на канал

INFO : Информация за канала

VOL +/- : Движение между екраните на менюто и увеличаване/намаляване на звука

Червен бутон : Режим телетекст

Зелен/ Жълт бутон : Режим телетекст

Син бутон : Режим телетекст и превключване между аудио езици които са излъчени или избор на звуково меню

ASP : Промяна на съотношението на картината 4:3 / 16:9

FORMATO : Промяна на резолюцията – 480i/576i/720i/1080i

DVR : Показва DVR листа

PLAY : Стартира записана програма

PAUSE : „Замръзва” моментна картина или time shift

STOP : Спира записа на програма или изпълнява pvr файл

REC : Стартира запис на програма

PRE : Пропуска предишна точка

REW : Превърта назад записана програма или тайм шифт

FF : Превърта напред записана програма или тайм шифт

NEXT : Пропуска следваща точка

 

ФУНКЦИИ НА МЕНЮТО

ГЛАВНО МЕНЮ

 

 

 

Натиснете MENU меню бутон за вход в главно меню. Натиснете EXIT бутон за изход от менюто. Главното меню има 6 точки: Програми, Търсене на канал, Система, Мултимедия, Conax CA и Информация.

 

1.ПрограмиИзберете в ляво [PROGRAM] чрез ▲/▼ бутони за настройки на програмите.Натиснете стрелка на дясно и ОК или ► за промяна на настройките. Натиснете EXIT бутона за запаметяване или изход от меню.

 

1.1  Редактиране на програма – За да редактирате програма трябва да влезете в Program Edit Menu. Натиснете EXIT бутона за запаметяване или изход от меню.

-          Любими канали – За да запаметите програма в списъка с любими канали направете следното:

 1. Натиснете ▲/▼ бутон за да изберете канал
 2. Натиснете FAV бутон за да запаметите и отново да премахнете от списъка с любими

-          Преместване на канали – За подреждане на каналите направете следното:

 1. Натиснете ЧЕРВЕН бутон след като сте избрали канала
 2. Натиснете ▲/▼ бутон, за да преместите на позицията която желаете
 3. Натиснете ОК бутон за потвърждение

-          Пропускане на канал – За да пропуснете някои нежелани канали по време на подреждането, направете следното:

 1. Натиснете ▲/▼бутон за избор на канал, който не искате да гледате
 2. Натиснете ЗЕЛЕН бутон за избор и отново за премахване

-          Заключване на каналитеЗа да заключите някои неподходящи канали от деца направете следното

    1.Натиснете ▲/▼ бутон за избор на канал който искате да заключите

    2.Натиснете ЖЪЛТ бутон за заключване и отново за отключване. Когато канала е                                    заключен ще се появи съобщение за въвеждане на парола. Паролата по подразбиране е  „000000”

-          Изтриване на канал – За да изтриете канал от списъка с канали направете следното:

1.Натиснете ▲/▼ бутон за избор на канал който желаете да изтриете

2.Натиснете СИН бутон и потвърдете изтриването с ОК бутон

 

1.2. EPG (Electronic program guide)EPG се използва за достъп до предаванията на излъчваните канали. Количеството и детайлната информация зависят от кабелния оператор, някои показват само излъчването на предаване в момента и следващото събитие. Натиснете EPG меню, всички предавания ще бъдат показани в ляво на екрана , а съдържанието в дясно.

 

ТЪРСЕНЕ НА КАНАЛ

 

 

Изберете от левия списък [ТЪРСЕНЕ НА КАНАЛ] точка чрез ▲/▼ бутони, за да сканирате каналите. Натиснете ОК за  стартиране на търсене. Натиснете EXIT бутон за изход от меню. Менюто за търсене на канал има 7 точки: Автоматично търсене, Ръчно търсене, Пълно търсене, Търсене по подразбиране, Избор на честота, Избор на кодирана честота.

 

 1. Автоматично търсене – Сканиране на каналите по NIT таблицата на кабелния оператор – всички намерени канали се запаметяват, ако искате да прекъснете сканирането натиснете [EXIT]

 

 1. Ръчно търсене – Сканира на определена честота

-          Натиснете бутоните (0-9) за да въведете честота

-          Натиснете бутоните (0-9) за да въведете символна скорост

-          Натиснете ◄► бутони за избор на QAM модулация

-          Натиснете ОК за стартиране на търсенето

 

 

 1. Пълно търсене – Сканиране по default chanel map

-          Веднъж стартирано,  запаметените пограми се изтриват

-          Веднъж намерени каналите се запаметяват

-          Натиснете [EXIT] за прекъсване на сканирането

 

 

 1. Параметри за търсене по подразбиранеЗапаметяване на главната информация използвана за Автоматично търсене по NIT

 

 1. Задаване на главна честота – Задава се само от оторизиран техник, клиента няма права за достъп.

СИСТЕМА

 

Изберете [СИСТЕМА] точка посредством ▲/▼ бутони за да конфигурирате устройството. Натиснете ОК за потвърждение и EXIT за изход.

 

 1. Родителски контрол

      Настройка за възрастова граница – необходимо е въвеждане на парола, заводската парола е „000000”

 

 

 

 1. Задаване на парола – При смяна на паролата е необходимо първо да се въведе заводската парола. Заводската парола е „000000”

     2.Настройки

 

            Съотношение на екрана – задаване на съотношение 16:9/4:3 letter box/4:3 full / 4:3 pan scan/auto

            Резолюция – задаване на резолюция 576i/576p/720p/1080i

            ТВ формат – настройка на PAL, NTSC

             Видео изход – настройка на Scart изхода на CVBS,RGB

            Цифрово аудио – настройка на цифров аудио изход PCM/RAW

 

 

4.OSD Настройки – Настройка OSD език

5.ОТА Ъпдейт – Задаване на ИЗКЛ, TimeUpdate,ManualUpdate

6.Настройка на времето

6.1 Лятно/зимно часово време -  Настройка на времето спрямо желания регион

6.2 Времева зона – Настройка на времевата зона

 1. Възстановяване на заводски настройки – Необходимо е въвеждане на парола, заводската парола е „000000”

            ЗАБЕЛЕЖКА : Тази опция ще изтрие всички запаметени канали

 

 

1.1  Меню снимкиДостъп до менюто :

-          Време за плъзгане: може да променяте времевия плъзгащ ефект от 0~59 или разнообразен

-          Съотношение: [Keep]:Показва снимката в оригинално съотношение, [Discard]: показва снимката на цял екран

1.2 Конфигуриране на видео плейър

    - Съотношение на картината - [Keep] : показва видеото в оригинално съотношение.     [Discard]: Показва видеото на цял екран

   - Настройки на субтитри – [Small] : Малки субтитри, [Normal] : Нормални субтитри, [Big] : Големи субтитри

   - Subtitle BG: [White] : Показва субтитрите на бял фон, [Transparent] : Показва  субтитрите без фон, [Grey] : Показва субтитрите без фон, [Yellow green] : Показва субтитрите на жълто-зелен фон.

- Цвят на субтитрите – [Red] : Показва субтитрите в червен цвят, [Blue] : Показва субтитрите в син цвят, [Green] : Показва субтитрите в зелен цвят

1.3 Настройки на запис: ВАЖНО: Това меню е активно само когато устройството е правилно свързано с външен Hard Disk USB 2.0 правилно форматиран (FAT 32).1.3.1 Запис на програма: Забележка – За да запишете програма свържете Hard USB 2.0 с приемника през USB интерфеийс. Когато трябва да запишите програма която в момента гледате може да натиснете REC червен бутон на дистанционното управление. Появява се указващ времето за запис. За да спрете записа натиснете ЖЪЛТ бутон и потвърдете спирането.

 

 

 


Sunday the 21st. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg