Начало

Програми

ПРОГРАМИ НА "КИВИ ТВ"

 АНАЛОГОВИ ПРОГРАМИ

  Канал Лого Програма
1. E05 БНТ 1
2. E06 BTV
3. E07 NOVA
4. E08 КАНАЛ ФОКУС
5. E09 BTV ACTION
6. E10 BTV COMEDY
7. E11 BTV CINEMA
8. E12 BTV LADY
9. S11 DIEMA FAMILY
10. S12 DIEMA
11. S13 KINO NOVA
12. S14 NOVA NEWS
13. S15 ФОЛКЛОР ТВ
14. S16 БНТ 4
15. S17 БНТ 2
16. S18 NICK JR
17. S19 СКАТ
18. S20 ЕВРОПА
19. S21 ЕВРОКОМ
20. S22 БНТ 3


ЦИФРОВИ ПРОГРАМИ

  ЛОГО ПРОГРАМА
1. БНТ 1
2. BTV
3. NOVA
4. BTV ACTION
5. BTV COMEDY
6. BTV CINEMA
7. DIEMA FAMILY
8. BTV LADY
9. DIEMA
10. KINO NOVA
11. NOVA NEWS
12. FOX
13. FOXLIFE
14. FOXCRIME
15. КАНАЛ ФОКУС
16. ЕВРОПА
17. БНТ 3
18. RING BG
19. DIEMA SPORT
20. DIEMA SPORT 2
21. DIEMA SPORT 3
22. NOVA SPORT
23. EUROSPORT 1
24. EUROSPORT 2
25. СКАТ
26. БЪЛГАРИЯ 24
27. ALFA
28. ЕВРОКОМ
29. BSTV
30. БНТ 4
31. БНТ 2
32. 24 KITCHEN
33. BG MUSIC CH
34. CITY TV
35. THE VOICE
36. MAGIC TV
37. BALKANIKA
38. ФОЛКЛОР ТВ
39. PLANETA FOLK
40. PLANETA
41. FEN TV
42. FEN FOLK
43. MOVIESTAR
44. TV1000
45. AXN
46. AXN BLACK
47. AXN WHITE
48. CINEMANIA
49. ID
50. TLC
51. DISCOVERY
52. LOVE NATURE
53. VIASAT NATURE
54. VIASAT EXPLORE
55. VIASAT HISTORY
56. NATIONAL GEOGRAPHIC
57. NAT GEO WILD
58. THE WORLD
59. TVT
60. FISHING & HUNTING
61. AGRO TV
62. BULGARE
63. AUTO MOTOR SPORT
64. EKIDS
65. DISNEY JR
66. BOOMERANG
67. CARTOON NETWORK
68. DISNEY
69. ДЕТСКИЙ МИР
70. NICKELODEON
71. NICK JR
72. PPV5
73. PPV1
74. PPV2
75. PPV3
76. PPV4
77. GCN FILMS
78. 7/8 TV
79. CODE HEALTH
80. VTK
81. NOSTALGIA
82. TEST
83. XXX1
84. XXX2
85. XXX3
86. XXX4
87. XXX5
88. XXX6
89. XXX7
90. XXX8
91. CNN
92. RTL
93. SAT.1
94. PRO 7
95. KABEL 1
96. RAI 1
97. RAI 2
98. RAI 3
99. ORT 1
100. TV1000 RU KINO
101. НАШЕ КИНО
102. RTVI
103. SHOW
104. TRT
105. TRT
106. TRT
107. DM SAT
108. KCN MUSIC 2
109. ДОМ КИНО
110. ПОЕХАЛИ!
111. КАРУСЕЛЬ
112. ОХОТА И РИБАЛКА
113. TV+ HD
114. TV+новини HD
115. NOVA NEWS HD
116. БНТ 1 HD
117. BTV HD
118. NOVA HD
119. BTV ACTION HD
120. RING BG HD
121. DIEMA SPORT HD
122. DIEMA SPORT 2 HD
123. DIEMA SPORT 3 HD
124. NOVA SPORT HD
125. SPORT+ HD
126. EUROSPORT 1 HD
127. EUROSPORT 2 HD
128. БНТ 3 HD
129. БНТ 4 HD
130. БНТ 2 HD
131. BSTV HD
132. ЕВРОКОМ HD
133. 7/8 TV HD
134. FOX HD
135. EPIC DRAMA HD
136. КАНАЛ ФОКУС HD
137. NAT GEO HD
138. NAT GEO WILD HD
139. LOVE NATURE HD
140. VIASAT NATURE HD
141. VIASAT HISTORY HD
142. MOVIESTAR HD
143. CINEMANIA HD
144. NOSTALGIA HD
145. TVT HD
146. BULGARE HD
147. TV1 HD
148. CODE HEALTH HD
149. CODE FASHION HD
150. WNESS TV HD
151. ФОЛКЛОР ТВ HD
152. FEN FOLK HD
153. FEN TV HD
154. PLANETA HD
155. BALKANIKA HD
156. BG MUSIC CH HD
157. THE VOICE HD
158. MAGIC TV HD
159. JUKEBOX HD
160. ROCK TV HD
161. TRACE SPORT STARS HD
162. AUTO MOTOR SPORT HD
163. ARD HD
164. ZDF HD
165. ARTE HD
166. LUXE TV HD
167. TV8 HD
168. TRT HD
169. KANAL 7 HD
170. TV5MONDE HD
171. EURONEWS HD
172. DW HD
173. ПОБЕДА HD
174. FISHING & HUNTING HD
175. 3SAT HD
176. ZDFinfo HD
177. KIKA HD
178. TVE HD
179. ENGLISH CLUB HD
180. AL JAZEERA BALKAN HD
181. MRT1 SAT HD
182. LOLLY KIDS HD
183. TOP TV HD
184. ROMA TV HD
185. HITMIX HD
186. PLANETA 4K
187. LOVE NATURE 4K

За нас

История на фирма Киви ТВ ООД  гр. Севлиево

 

На 3.04.1993г. Фирма „Киви-Севлиево” КФ с управител Христо Цанков взема решение за проучване възможностите за изграждане на кабелна разпределителна система за радио и телевизионни сигнали на територията на гр. Севлиево. На 28.11.1993г. с писмо с изходящ  № 0151/28.11.93 е подадено заявление за  допускане до класиране в конкурс за издаване на лицензия пред Комитета по Пощи и Далекосъобщения (КПД). На 16.02.1994г. според наредба №2 от 05.05.1993г. на Комитета по Пощи и Далекосъобщения получава ЛИЦЕНЗИЯ №Р/05-03/16.02.1994 за „ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАБЕЛНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИГНАЛИ” със срок от 10 години. Предпроектната подготовка е извършена от фирма „Балкантел” ООД, а от фирма „Юниън телевижън” ООД е изготвен технически проект на база 100% от теоретичните абонати на гр. Севлиево. След промяна името на фирмата от „Киви-Севлиево” КФ  на „КИВИ-Транс” ООД , с одобрение на  Комитета по Пощи и Далекосъобщения  на 04.07.95г.  лицензията също е прехвърлена на „Киви Транс” ООД. На 31.05.1995г. „Киви Транс” ООД получава Разрешение за строеж от Община Севлиево №24/31.05.95. На

 

12.08.1995г. е учредено дружеството „Киви ТВ” ООД , също с управител Христо Цанков с основна дейност изграждане на кабелна разпределителна система за радио и телевизионни сигнали на територията на гр. Севлиево, на което в последствие е и прехвърлена лицензията №Р/05-03/16.02.1994 и всички дейности на „Киви Транс” ООД свързани с изграждането на кабелната телевизия на територията на гр. Севлиево. Фирма „Киви ТВ” ООД  стриктно изпълнява изготвения проект, в който е заложено най-съвременното за времето си оборудване като главна станция на Scientific Atlanta SC9140RH и усилватели на Scientific Atlanta лидери на тогавашния пазар, а също така магистрални кабели QR860 CommScope почти неизползвани в България, поради високата им цена. На отчетния си доклад към КПД от 04.01.1997г. фирма  „Киви ТВ” ООД декларира изградена собствена подземна канална мрежа от 11850м., наета от БТК 3200м. и положени 5000м. кабел QR860 и 7900м. кабел QR540. Изградени са център за работа с клиенти, две апаратни с антенен парк от 6 сателитни антени, като една от тях е с диаметър на рефлектора от 5метра, (една от най-големите в България) и други. До този период са инвестирани внушителните за времето си над 9 000 000 лв. Поради продажба на сградата в която се помещаваше фирма „Киви ТВ” ООД  бе предсрочно прекратен договорът й за наем на помещенията, което наложи спешно преместване на съоръженията в друга сграда. През март 1999г. е закупена собствена сграда от 380 квадратни метра в центъра на града на пл. „Свобода” №10, която след основен ремонт е пригодена за нуждите на фирмата, която е централен офис и технически център на фирмата и до момента. През 2000г. фирма  „Киви ТВ” ООД подава нов технически проект според изисквания на Държавна Комисия по Далекосъобщения (ДКД) .С решение  № 161 на Държавна Комисия по Далекосъобщения на 07.04.2000г. издава ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ  №105-00116/07.04.2000г.  За изграждане ,поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в гр. Севлиево, издадена на „Киви Транс” ООД като част от сдружението с   „Киви ТВ” ООД. На 09.12.2002г. с решение на Софийски градски съд е регистрирано решение №1/09.12.2002г. по ФД №11212/2002г. се извършват основни структурни реформи в дружеството „КИВИ”. Разделени са фирмите „Киви Транс” ООД и „Киви ТВ” ООД, променя се седалището и собствеността на „Киви ТВ” ООД. Основен собственик и управител на дружеството става Тони Танов. Извършени са някои от следните основни дейности от новото ръководство след преструктурирането:

 

Доизграждане на собствена подземна канална мрежа според проектната документация, след което е получен Акт за узаконяване № 16/05.08.2003г. издаден от гл. Архитект на община Севлиево

 

Издадено е удостоверение №10-07-301/17.09.2003г. от агенцията по кадастъра – служба  Габрово с което е завършен основният етап от изграждането на подземната кабелна мрежа.

 

Фирма „Киви ТВ” ООД е една от първите в страната която е получила РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ на „Подземна кабелна мрежа на „Киви ТВ” ООД”

ДК- 07-43/24.06.2004г.издадено от РДНСК – гр. Габрово

Оптимизирани са разходите и е увеличена производителността на труда.

Въведена е система за контрол на качеството на услугите извършвани от фирмата.

През 2004г. след проучване пазарната ситуация  на Интернет в гр. Севлиево е взето решение фирма „Киви ТВ” ООД да започне предоставяне на услуга 3. На 15.11.2004г. от Комисия за Регулиране на Съобщенията е издадено УДОСТОВЕРНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ №217-05446/15.11.2004г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр. Севлиево.

 

През 2006 г. е взето решение да се разшири съществуващата канална мрежа за да покрие нуждите на новата услуга „Достъп до интернет”. От Община Севлиево е издаден документ за отстъпено право на строеж №731/24.7.2006г. за който фирмата е заплатила 27905 лв. „Киви ТВ” ООД получава Разрешение за Строеж

№ 323/12.10.2006г. за обекта „Разширение трасе на кабелна телекомуникационна мрежа на „КивиТВ” за ТВ сигнал, интернет и пренос на данни”. До краят на 2009г. са изградени повече 12000м. нови подземни комуникационни трасета, който заедно с преди изградените става около 25 километра канална мрежа. На фона мащабите на гр. Севлиево (площа на града е около 4 квадратни километра) тази цифра от 25 км. изглежда наистина внушителна. Поради това може да кажем че имаме една от най-големите (спрямо мащабите на града) подземни комуникационни мрежи на територията на страната.

 

През 2008г. се започва проучването за изграждане на цифрова ТВ система. На 22.07.2008г. е закупена DVB-C глaвна станция за 56 ТВ програми, с което се поставя началото на услугата ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ от фирма „Киви ТВ”. През следващите години цифровата станция постоянно е усъвършенствана, с което към настоящия момент излъчва над 100 ТВ канала с високо качество на стандарта DVB-C.

Въпроси

Най-чести проблеми ...

Най-честите причини, поради които понякога възникват проблеми в качеството, се дължат именно на структурата на мрежата и за съжаление са неизбежни. Тези причини могат да бъдат:

  • Прекъсване на електрозахранването: дори в случаите, когато имате електрозахранване във вашия дом, може да е прекъснало захранването на оптичната точка (nodes), която захранва Вашия квартал. Поради специфичното разположение на тези точки не е възможно да се подсигури резервно захранване от агрегат.

    Read more: Въпроси

Subcategories

Saturday the 15th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg