Начало

Програми

ПРОГРАМИ НА "КИВИ ТВ"

 АНАЛОГОВИ ПРОГРАМИ

  Канал Лого Програма
1. K05                  БНТ1
2.  K06                 BTV
3.  K07                  НОВА ТВ
4.  K08    КАНАЛ ФОКУС
5.  K09   BTV ACTION
6.  K10   BTV COMEDY
7.  K11    TV7
8.  K12    BTV CINEMA
9. S11    BTV LADY
10. S12   DIEMA FAMILY
11. S13    DIEMA
12. S14    KINO NOVA
13. S15    ФОЛКЛОР ТВ
14. S16    BNT WORLD
15. S17    БНТ 2
16. S18    CARTOON NETWORK
17.  S19    СКАТ
18.  S20    ЕВРОПА
19.  S21   NEWS 7
20. S22   ON AIRЦИФРОВИ ПРОГРАМИ НА "КИВИ ТВ"

 

  ЛОГО ПРОГРАМА
1.    БНТ1
2.    BTV
3.    NOVA
4.    BTV ACTION
5.    BTV COMEDY
6.    BTV CINEMA
7.    TV7
8.    BTV LADY
9.    ЕВРОПА
10.    СКАТ
11.    КАНАЛ 3
12.    FOX
13.    FOXLIFE
14.    FOXCRIME
15.    КАНАЛ ФОКУС
16.    BNT WORLD
17.    БНТ 2
18.    ЕВРОКОМ
19. NEWS 7
20.    ON AIR
21.    KITCHEN
22.    FIESTA
23.    TLC
24.    DISCOVERY
25.   ANIMAL PLANET
26.    VTV
27.    ALFA
28.   ФЕН ТВ
29.    ФОЛКЛОР ТВ
30.    БАЛКАНИКА
31.    ПЛАНЕТА
32.    ПЛАНЕТА ФОЛК
33.    BOX
34.    CITY
35.    THE VOICE
36.   ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
37.    KCN MUSIC 2
38.    TV 1000
39.    AXN
40.    AXN SCI-FI
41.    AXN CRIME
42.    DIVA UNIVERSAL
43.    CBS DRAMA
44.    DIEMA FAMILY
45.    KINO NOVA
46.    DIEMA
47.    RING BG
48.    NOVA SPORT
49.    EUROSPORT
50.    EUROSPORT2
51.    VTK
52.    CBS REALITY
53.    VIASAT NATURE
54.    VIASAT EXPLORER
55.    VIASAT HISTORY
56.    NGC
57.    NAT GEO WILD
58.    DA VINCI LEARNING
59.    24 TEXHO
60.    TRAVEL TV
61.    COMMUNITY TV
62.    TVT
63.    OHOTA&RUBALKA
64.    EKIDS
65.    SUPER7
66.    BOOMERANG
67.    CARTOON NETWORK
68.    DISNEY
69.    ДЕТСКИ МИР
70.    TV+
71.    FILM PLUS
72.    HBO
73.    HBO COMEDY
74.    CINEMAX
75.   CINEMAX 2
76.   XXX1
77.    XXX2
78.    XXX3
79.    XXX4
80.    XXX5
81.    XXX6
82.    WORLD FASHION
83.    CNN
84.    EURONEWS
85.   ORT
86.    RTV INTERNATIONAL
87.    НАШЕ КИНО
88.    ARD
89.    ZDF
90.    RTL
91.    RTL2
92.    SAT1
93.    PRO SIEBEN
94.    KABEL EINS
95.    RAI 1
96.    RAI 2
97.    RAI 3
98.    RAI NEWS
99.    TV 5 MONDE EUROPE
100.    TVE
101.    RTP INTERNATIONAL
102.    KRAL TV
103.    TRT TURK
104.    KANAL D
105.    ATV
106.    STAR TV
107.    TEST1 (BNT HD)
108.   FISHING&HUNTING
109.    JUKEBOX
110.    RCK TV
111.    DUCK TV
112.    AUTO MOTO SPORT
113.    EBF
114.    XXX7
115.    XXX8
116.    BNT HD
117.  BTV HD
118. BTV ACTION HD 
119. RING BG HD 
120. TRAVEL HD 
121.    BOX HD
122. BG MUSIC CH HD
123.   FOKLOR TV HD
124.    FEN TV HD
125.   PLANETA HD
126.    AUTO MOTO SPORT HD
127.    VIASAT HD
128.    ARD HD
129.    ZDF HD
130.

3 SAT HD 

131.

KIKA HD 

132.

 TRT HD

133.  

 LUX TV HD

134.  

NOVA SPORT HD 

135.  

BALKANIKA HD 

136.  

BNT HD 

137.  

TV1 HD 

138.  

HBO HD 

139.  

HBO COMEDY HD 

140.  

CINEMAX HD 

141.  

CINEMAX2 HD 

142.  

DUCK TV HD 

За нас

История на фирма Киви ТВ ООД  гр. Севлиево

 

На 3.04.1993г. Фирма „Киви-Севлиево” КФ с управител Христо Цанков взема решение за проучване възможностите за изграждане на кабелна разпределителна система за радио и телевизионни сигнали на територията на гр. Севлиево. На 28.11.1993г. с писмо с изходящ  № 0151/28.11.93 е подадено заявление за  допускане до класиране в конкурс за издаване на лицензия пред Комитета по Пощи и Далекосъобщения (КПД). На 16.02.1994г. според наредба №2 от 05.05.1993г. на Комитета по Пощи и Далекосъобщения получава ЛИЦЕНЗИЯ №Р/05-03/16.02.1994 за „ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАБЕЛНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИГНАЛИ” със срок от 10 години. Предпроектната подготовка е извършена от фирма „Балкантел” ООД, а от фирма „Юниън телевижън” ООД е изготвен технически проект на база 100% от теоретичните абонати на гр. Севлиево. След промяна името на фирмата от „Киви-Севлиево” КФ  на „КИВИ-Транс” ООД , с одобрение на  Комитета по Пощи и Далекосъобщения  на 04.07.95г.  лицензията също е прехвърлена на „Киви Транс” ООД. На 31.05.1995г. „Киви Транс” ООД получава Разрешение за строеж от Община Севлиево №24/31.05.95. На

 

12.08.1995г. е учредено дружеството „Киви ТВ” ООД , също с управител Христо Цанков с основна дейност изграждане на кабелна разпределителна система за радио и телевизионни сигнали на територията на гр. Севлиево, на което в последствие е и прехвърлена лицензията №Р/05-03/16.02.1994 и всички дейности на „Киви Транс” ООД свързани с изграждането на кабелната телевизия на територията на гр. Севлиево. Фирма „Киви ТВ” ООД  стриктно изпълнява изготвения проект, в който е заложено най-съвременното за времето си оборудване като главна станция на Scientific Atlanta SC9140RH и усилватели на Scientific Atlanta лидери на тогавашния пазар, а също така магистрални кабели QR860 CommScope почти неизползвани в България, поради високата им цена. На отчетния си доклад към КПД от 04.01.1997г. фирма  „Киви ТВ” ООД декларира изградена собствена подземна канална мрежа от 11850м., наета от БТК 3200м. и положени 5000м. кабел QR860 и 7900м. кабел QR540. Изградени са център за работа с клиенти, две апаратни с антенен парк от 6 сателитни антени, като една от тях е с диаметър на рефлектора от 5метра, (една от най-големите в България) и други. До този период са инвестирани внушителните за времето си над 9 000 000 лв. Поради продажба на сградата в която се помещаваше фирма „Киви ТВ” ООД  бе предсрочно прекратен договорът й за наем на помещенията, което наложи спешно преместване на съоръженията в друга сграда. През март 1999г. е закупена собствена сграда от 380 квадратни метра в центъра на града на пл. „Свобода” №10, която след основен ремонт е пригодена за нуждите на фирмата, която е централен офис и технически център на фирмата и до момента. През 2000г. фирма  „Киви ТВ” ООД подава нов технически проект според изисквания на Държавна Комисия по Далекосъобщения (ДКД) .С решение  № 161 на Държавна Комисия по Далекосъобщения на 07.04.2000г. издава ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ  №105-00116/07.04.2000г.  За изграждане ,поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в гр. Севлиево, издадена на „Киви Транс” ООД като част от сдружението с   „Киви ТВ” ООД. На 09.12.2002г. с решение на Софийски градски съд е регистрирано решение №1/09.12.2002г. по ФД №11212/2002г. се извършват основни структурни реформи в дружеството „КИВИ”. Разделени са фирмите „Киви Транс” ООД и „Киви ТВ” ООД, променя се седалището и собствеността на „Киви ТВ” ООД. Основен собственик и управител на дружеството става Тони Танов. Извършени са някои от следните основни дейности от новото ръководство след преструктурирането:

 

Доизграждане на собствена подземна канална мрежа според проектната документация, след което е получен Акт за узаконяване № 16/05.08.2003г. издаден от гл. Архитект на община Севлиево

 

Издадено е удостоверение №10-07-301/17.09.2003г. от агенцията по кадастъра – служба  Габрово с което е завършен основният етап от изграждането на подземната кабелна мрежа.

 

Фирма „Киви ТВ” ООД е една от първите в страната която е получила РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ на „Подземна кабелна мрежа на „Киви ТВ” ООД”

ДК- 07-43/24.06.2004г.издадено от РДНСК – гр. Габрово

Оптимизирани са разходите и е увеличена производителността на труда.

Въведена е система за контрол на качеството на услугите извършвани от фирмата.

През 2004г. след проучване пазарната ситуация  на Интернет в гр. Севлиево е взето решение фирма „Киви ТВ” ООД да започне предоставяне на услуга 3. На 15.11.2004г. от Комисия за Регулиране на Съобщенията е издадено УДОСТОВЕРНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ №217-05446/15.11.2004г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр. Севлиево.

 

През 2006 г. е взето решение да се разшири съществуващата канална мрежа за да покрие нуждите на новата услуга „Достъп до интернет”. От Община Севлиево е издаден документ за отстъпено право на строеж №731/24.7.2006г. за който фирмата е заплатила 27905 лв. „Киви ТВ” ООД получава Разрешение за Строеж

№ 323/12.10.2006г. за обекта „Разширение трасе на кабелна телекомуникационна мрежа на „КивиТВ” за ТВ сигнал, интернет и пренос на данни”. До краят на 2009г. са изградени повече 12000м. нови подземни комуникационни трасета, който заедно с преди изградените става около 25 километра канална мрежа. На фона мащабите на гр. Севлиево (площа на града е около 4 квадратни километра) тази цифра от 25 км. изглежда наистина внушителна. Поради това може да кажем че имаме една от най-големите (спрямо мащабите на града) подземни комуникационни мрежи на територията на страната.

 

През 2008г. се започва проучването за изграждане на цифрова ТВ система. На 22.07.2008г. е закупена DVB-C глaвна станция за 56 ТВ програми, с което се поставя началото на услугата ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ от фирма „Киви ТВ”. През следващите години цифровата станция постоянно е усъвършенствана, с което към настоящия момент излъчва над 100 ТВ канала с високо качество на стандарта DVB-C.

Въпроси

Най-чести проблеми ...

Най-честите причини, поради които понякога възникват проблеми в качеството, се дължат именно на структурата на мрежата и за съжаление са неизбежни. Тези причини могат да бъдат:

  • Прекъсване на електрозахранването: дори в случаите, когато имате електрозахранване във вашия дом, може да е прекъснало захранването на оптичната точка (nodes), която захранва Вашия квартал. Поради специфичното разположение на тези точки не е възможно да се подсигури резервно захранване от агрегат.

    Read more: Въпроси

Subcategories

Wednesday the 19th. Copyright @ 2013 Kivi TV. Всички права запазени . Програмиране и дизайн Иван Тотев.e-mail: marabej@abv.bg